Gamle ord og uttrykk frå Sola

Samla inn av Kristian Byberg (klb@timpelen.com, tlf.: 51654101)

Logg inn

Nr. Art. o.l. Ord / uttrykk Eksempel Forklaring
1   agalle   merkelig 
2 å  agera agera stormann  spela 
3 koma til  akters / atters   koma til kort 
4 ein  allur   sjau, bråk (å allura) 
5 eit  ameras   stort byggverk, stort arbeid 
6 eit  amjól   tilspjåka person, vanskapning 
7   amper   stridig 
8   ampløy   arbeid (fra engelsk) 
9   anduga   skunda på 
10 å  andøva   halda båten i stø kurs, rå med, halda stø kurs 
11   anføttes liggja anføttes  motsett, liggja med føtene mot den andre sine føter 
12   annige   ivrig, arbeidsam 
13 ei  anògl   rand mellom nogl og skinn, laust skinn rundt nogla 
14   anslappen   ha det travelt 
15   anti   ha hast 
16   ase å vera i ase  i skotet, oppøst 
17   attefor seg koma attefor seg  koma til seg sjølv 
18   attom koma attom  koma for ein dag, koma tilbake 
19   att-tveg   beina, tenesta 
20   au   og, også 
21   aur   grusmasse (aurbane) 
22   avdanka   trøytt, lei 
23   avlaga   utilpass, omsuns 
24   avleides   langt vekk 
25   avslegen avslegen melk  lunka 
26   avåt   slikt som et opp blom, buskar, blokker på tre o.l. (t.d. lus) 
27 å  babla   prata tull 
28 eit  badl gå i badl = gå gale  stell (å badla) 
29 å  badla   pakka inn (ei badla = pose med tobakk) 
30 ei  bakstehedla   jernhella brukt til å baka på 
31 å  ballera   laga bråk, laga ballade 
32   ballstyren   ustyrleg 
33 ein  bangle   vrang kar 
34 ein  bannakniv   kniv med handtak i begge endar til å skava borken av treet 
35 eit  barkakyle   strupehåve 
36 ein  barkje   strupe 
37 eit  barsøl   gjestebod ved barnedåp 
38   baskje   slitsamt 
39 å  baua på   våga på, ta på med 
40 ein  bausing   våghals (å vera bausen) 
41 ein  bede   middagsmat med flatbrød over og under 
42   beder   skarp, kvass (om folk, drikke, vêr) 
43 ein  bee   torvteig 
44   bega seg på   vera viss på 
45 å  begla seg te   laga seg bakvendt til 
46   beida føre   spenna hesten føre redskap 
47 eit  beisel   hestebeisel (hagabeisel, saksabeisel, stongbeisel) 
48 ein  belg   ukjura, trave (belgastykke) 
49 å  belgflå   flå/vrengja skinnet heilt av dyr 
50 å  belma   drikka mykje 
51 ein  benedl   band av strå rundt kornband 
52 å  bèra   gravleggja 
53 å  bésa   bisla 
54 ein  bésetud   ein som sladrar 
55 kvar  bidige   kvar einaste 
56   bidlónn   tolmod til å venta 
57 eit  binne   kjerald 
58   bi-ring   elendig (veldig ring) 
59 ein  birre   spirrevipp 
60 vera  biske   ordna opp, få fart på sakene 
61   bitteliten   ørliten 
62   bitten ikkje bitten, aldri bitten  aldeles, ingenting 
63   blakk   pengelens 
64   bleiå   knefallet rundt altarringen i kyrkja 
65 å  blekkja blekkja te  slå 
66   bligrevegå   den stille veka 
67 ei  blokka   blad frå tre 
68 eit  blåt   bløyting i vatn 
69 ei  bódda   stabel, rua 
70 ei  bóddeløn   løn til den som fann nylemd sau 
71 ein  bóg   hesteutstyr 
72   bóje   buskap 
73 eit  ból   halm i grisagarde 
74 ein  ból   kropp (overkroppen) 
75   bòlen   opphovna 
76 ein  bólle   svull, heving 
77 ein  bolt   hannkatt 
78 å  bòlta   halda sjau (ein bòlt = urostiftar) 
79 eit  bónne   kornband 
80 å  borga   låna av 
81 eit  bòs   rusk, rask 
82 å  bòva   ruva, ta stor plass 
83 å  bradda   venta utolmodig 
84 ei  braffa   gml. merr (gml. dame) 
85   brallse   uryddig, rotete (om fargar, klede) (eit bralls) 
86 å  bre   koka lyse, tran 
87 ei  bredd   stort, kraftig forkle 
88 ein  bredel   allur, sjau 
89 å  bregda   fletta fleirfarga sokkaband 
90 å  breia breia på  jamna utover, strø (høy, gjødsel) 
91   bresen   vera stor på det, visa seg (å bresa seg) 
92   brilæde gjera brilæde  grimaser 
93 ein  bròdd   hesteskosaum som var brei og kvass i den enden som vende mot vegen, brukt på glattå 
94   brólten   hardhendt, uvøren (å brólta, ein brólt) 
95 ei  brónngryda   gryta i brónnhuset 
96 å  brynna   gje husdyr vatn 
97 eit  bræe   omslag på bok 
98 eit  bråd (?)   trestokk med hestesko festa i tjukkaste enden, brukt til steinb? 
99 ein  bråde   mykje 
100   brådmad   stein ein la under brådet for å vippa steinen lenger opp 
101 å  bråna   smelta 
102 ei  bu   bestastova 
103 å  bysta seg   yppa seg 
104 ein  bøe   skremsel 
105   bøsen   kry 
106 ein  bøvel   ukjuren, stygg person 
107 å  dabla   kattavask, dårleg vasking 
108 å  dalga   slå 
109 ein  dalt   ein som diltar (mammadalt) 
110 å  darra   koma seg seint fram 
111 ein  dask   liten sekk, sekk med lite oppi, å gje ein smikk 
112 å  daura   kvila middag, kvild etter dauramål (dugurd) 
113 eit  deg   søkk i lendet 
114 å  dega   tvila 
115 å  deisa te   slå til (deisa ned = detta ned) 
116 eit  dekken   golvteppe 
117 å  dibba   trippa 
118 å  didla   arbeida seint 
119   dikt på   nær på 
120 å  dinsa   rista, gynga 
121 å  dódla med   stella med 
122 ei  dòkk   søkk 
123   dólta dólta ihop  rulla, balla ihop 
124 ei  dómma   støvsky 
125 ei  dómma   støv 
126 å  dóna   langvarig fjern lyd 
127 å  dónsa   kasta på streken (spel) 
128 å  dónta   putla 
129   dorg igjønåblaude   gjennomblaut 
130 å  dórra   halvsova 
131 ein  dòtt   vesal skapning, ulldott 
132 å  drabba   småregna, yra 
133   dravsvette   gjennomblaut av svette 
134 ei  drevja (?)   hakk med vatn og mjøl 
135 ein  drid   skit, lort 
136 å  drila   dra ut tida 
137 ei  dróffa   stort og tungt kvinnfolk (å dróffa) 
138 eit  dròg   slede 
139   drónsa drónsa i markjå  dundra, detta tungt 
140 ei  dròtt   reim på øykjaselen, frå oreringen til bogen 
141   druse   stort, med haug på, godt mål 
142 å  drypta   skilja korn og agne i dryptetrau 
143 ei  døla   tåpeleg kjerring 
144   døtlegraut   varm graut til omslag før fetlet vart lagt på 
145   døyne   lummert 
146 ein  døyt   minste mynt i holl. myntsort, lite (bry seg døyten = ikkje bry seg) 
147   dåbel   drektig merr 
148 ein  dåse   stakkar, dumming, snusdåse, stikkedåse 
149   dåssekaga   usyrt kake, mots. av syrekaga 
150   dåssen   slapp (dåsselukt = innestengd luft) 
151 eit  eb   trong opning mellom steinar 
152 å  egla   erta 
153   eintóme   gå utan å bera noko 
154   ela   gjestebod 
155   eldande   lynande 
156 ei  eldmørja   glør 
157   elta   plaga, elta deig 
158   emmen   smaklaus 
159 å  endevenda   snu 180 grader 
160 ei  eplevisa   potetplante 
161 eit  etl   trave, troll 
162 eit  faddel   heilt, ulema slakt 
163 eit  fadl   brenning (sjø-) 
164 på  fadlande føde   nær føreståande fødsel 
165 eit  faks   nakkahår på øyk (lavafaks = lang, uklypt faks) 
166 å  fara idla   abortera 
167   farloga   lagnad 
168 ein  farre   fant, trave 
169 å  fauta   koma i gjenge (koma i fautane) 
170 ei  fed   sletta, mark 
171   feien (fegen) han va feien te  glad, nøgd 
172 ein  fektar   nedsetjande om mann, fyr 
173 å  fengja   laga høveleg fang høy 
174 ei  fenta   fantakjerring 
175 å  fetla   laga omslag, bandasje, fetl 
176 å  fikla   ordna med, putla med fingrane 
177 å  finnast åt   finna noko upassande, lasta 
178 å  fjelga fjelga seg  stella, pynta 
179 eit  fjom   støvgrann 
180 ein  fjóm   spilloppmaker 
181 å  fjóma   halda sjau med erting 
182 ein  fjómp   ein som vil vera noko (fjómpenisse) 
183 å  flaska seg   ordna seg 
184 ein  flause   feil 
185 å  fleggja   le 
186 å  fli   gje 
187 ei  fló   regnskyl 
188 ei  fló (?)   eit lag med kornbonde i staen 
189 ein  flóe   grunn vass-samling 
190 ei  flòksa   lettlyndt jenta 
191 å  flòngsa   transla, renna omkring 
192 ei  flónsa   omgangsjuke 
193 å  flòtna   flyta opp 
194 å  flòtta seg   vera fin på det 
195 ei  flyssa   ei filla, skinnflyssa 
196 ei  flæa   flekk, jordstykke, fjellskråning 
197 ein  fløve   lett alkoholpåvirka tilstand 
198 ein  fløy   tynn, rund stav brukt ved lepsebaking 
199 eit  fløyte   tverrstykke på steinslede 
200 ei  fløytekòdla   sur melk med fløyte på 
201 ta  foden på nakkjen   å gå (helst langt) 
202 ein  fór   våtlende, søkk gjennom myr 
203   forknedaleg   smått 
204   forlibte   forelska 
205   fòrnøen   meir enn nok 
206 eit  fós   porøs fyllmasse (vera fósen = møyr, skral) 
207 ei  fraua   fråde, skum 
208 å  fryna   laga grimaser ved å eta t.d. sitron 
209 ei  fylja   årsgammal merr 
210   fyse   greitt 
211 å  fæla   vera mørkredd 
212 ei  fæma   øveferd, omgangsjuke 
213   fæn (?)   sump (?) 
214 å  færa te   laga til 
215 å  fåna   bleikna (fånkvide = likbleik) 
216   fåttlause   håttalaus 
217   gakk / gange   gå (imperativ) 
218 å  galdra opp   øsa opp 
219 å  galdra opp   øsa opp 
220 ein  gallatter   lentug, lystig kar 
221 ein  garp   hardhaus, uredd kar 
222 å  garpa   slåst 
223 eit  gatt   hol, gjerne brukt om endetarmsåpning på dyr 
224 ei  gaubn   mengden ein får i to tome hender haldne attåt einannan 
225   gaud ut hesten gaud ut  tok ut 
226   gaukjen   mønet på hus 
227 å  gaula   blåsa svak vind 
228   gidd / jidd   liten lysning i søraust mot godt vêr 
229 eit  gjegne   beinveg 
230 ei   gjeldskreppa   gjeldku, ku som ikkje molkar 
231   gjengd å vera gjengd  vera god nok til å visa seg for folk 
232   gjera kål på   gjera ende på 
233   gjera tjukke øyre   lata som ein ikkje høyrer 
234   gjesen   frostig (om person) (eit gjese hus = vinden blæs gjennom) 
235 ei  gjoda   langstrekt område mellom haugar 
236 ein  gjøys   sturt, t.d. eit vindkast inn døra 
237 å  gjøysa ner   sturtregna 
238 ein  gleib   ertekrok 
239 ei  gletta   glatta (på vegen) 
240 å  glåba   stira, sjå etter 
241   gódlabadn   gjævaste barn 
242 å  góla   (om vind) ula, stryka innover land 
243 å  gólka   brekka seg, spy 
244 ein  gómp   bakende 
245 å  górma   eta 
246 å  górpa   rapa 
247   gòrrlade   svært lat 
248 å  gòtta seg   lika seg (gjerne på andre sine vegne) 
249   granne å vera granne på synet  nøyaktig, fin, trykk på 1. staving 
250 ein  grepa kar   grei kar 
251   grése   tynt 
252 ei  grilla   innfall 
253   grimete   brokete 
254 å  grófla   reinska halsen 
255 å  grótla   grisen gryntar 
256 ei  gròv   holet i torvbeen etter torvskjering 
257   grueleg   vondt 
258   gruggjen gruggjen i halsen  rusken, grapsen (grugg = botnfall) 
259 å  grusa (på) iveg   driva på, bruka pengar 
260   gruv   skakk, skeiv 
261 på  gruvom   på kne 
262 å  gryla   skjenna 
263   gråssjen   gråleg 
264   gullnokkjen   velhavande mann (brukt om Jon Asserson Dysjaland) 
265 ein  gøys han fekk heile gøysen over seg  uventa gufs av lukt, røyk, væske 
266 å  gå åt gå åt av varme, gå åt i knea  verta utsliten 
267 eit  hakk   sundskoren halm 
268   halastae   tau, reim bak under hestahalen 
269 å  halda føre   tykkjast hugsa 
270 å  halda i eie   ha kommando over (eie = age) 
271 å  halda seg   klara stå imot 
272   halda tådå   tia stilt (tåda = sugeklut med graut inni) 
273   halje   kledning på hus av stiv halm 
274 ein  hallstyring   halvvaksen gut 
275 ein  halt de va'kje lange halten  stund 
276   halve hausta skade   hadde annan føremon 
277 ein  ham   det ytre, skinnet 
278 å  hamla opp med   vera like god som 
279 ein  hams   kropp 
280 å  hamsa seg   pynta seg 
281 å  hapsa   hasta på 
282 ein  haralabb   lettvint 
283 eit  hark   hendesløysa, skrap 
284 ei  harråda   elendighet 
285 eit  hattafåk   hastverk 
286   haufunnen   utanfor folkeskikken 
287 ein  hause   stykket i midten av hjulet der spilene var festa (innanfor låg børsingen) 
288   haustkjemedl   kornmo 
289 ei  héda   ein omgang, gjerne brukt om straff 
290 å  hedda   gjera høgare 
291 eit  hegl   seig grein, brukt i børatau til å kneppa børa med 
292 å  heina av   turka vekk (t.d. om korn) 
293   heise   vanskeleg, fælt 
294 å  heksa heksa maten i seg  eta fort, hiva maten inn 
295 ei  héla   kvitt rimlag 
296   hemsk   lumsk 
297   hendesløysa   heilt borti nåttå, meiningslaust 
298 å  hesa   pusta 
299 eit  hesplatre   garnvinne, vrang kvinne 
300 utan  hev og stev   utan meining 
301   hevd   gjødsel 
302 ei  hevdabretla   breiing av hevd 
303   hibnaleite   horisont 
304 å  higra   le 
305 ei  hild   morkaka hjå ku 
306   hipp som happ   det er det same 
307 ein  hit   skinnpose 
308 ein  hjelm   åsyn, helst fråstøytande, stygt ansikt 
309 ei  hòdda   handtak på gryta 
310 ein  hólbark   hólsvolten kar 
311   hólde nok   meir enn nok 
312   hóle hóle itte mad  tom, hækjen 
313   hóllen liga hóllen  likeglad 
314 å  hòlva   venda opp-ned 
315 ei  hólveita   steinveita 
316 å  hómma   rygga, bakka 
317 ei  Hómmólsbod (?)   knevarmar på buksa (spøtastykkje)? eller kneet? (ei bot - bøtene skulle tyda på at det er den spøtte knevarmaren det gjeld) 
318   hómsete   uvel 
319 ein  hònk   handtak 
320 ein  hoppetrøysk / -trausk   padda 
321 ei  hòrg   mengde 
322 eit  horsføl   hoppeføl (mots. av hestføl) 
323 ei  hòss   tullete, gløymskjen person (hòssen) 
324 å  hótta   vinka og ropa heim (til mat) 
325   hòvdesturta   sturta fram el. ned med hovudet fyrst 
326 å  hóvera   vøra, sjå opp til 
327 eit  huldabadn   einstøing, folkesky 
328   humletåt   humlesurr, surr av stemmer 
329 eit  hunda hus   spetakkel 
330   hurren   snurpen, småsint 
331 å  hyba   vera pysete 
332 eit  hydna   hjørna 
333 ein  hykk   innsving 
334 å  hykka gå hykk  gå arm i arm 
335   hykka tak i   få tak i 
336 å  hykkra   selja i smått 
337 eit  hylkje (?)   (salt-)kjørel, gjerne firkanta med lok 
338 å  hyppsa   hoppa opp og ned, rista, hompa 
339   hyren sjå hyren te  snurten 
340 ta  hys   fanga i lufta 
341 ta  hys   ta imot (t.d. ein ball ved tågehys) 
342   hytt   nøye 
343 å  hyvja   truga 
344 eit  hyvre   på hestaselen (over nakken) 
345 å  hægja   plaga med erting 
346 å  hæra   halda varmen 
347   hævt han e'kje hæve = det er ikkje sprekt med han  gjevt 
348   høgs å høve dei var høgs å høve  brydde seg ikkje 
349 ein  høkjedl (fl. hygglane)   bak-kneet på øykjer, krettur - halen på øykjen skulle helst nå til hygglane 
350 å  høla med   smiska, snakka etter munnen 
351 eit  hør   dumskolt 
352 ein  høy   hovudputa 
353 ein  høykniv   tanna redskap brukt til å skjera høy or stae 
354   høylåg   varmt vatn over høy, helst til nykalva ku 
355 ein  høystae   opplødd høy 
356 ein  høyterre   høytørk 
357 ei  høytong   ei rama med tau i endane, lagt oppå høylasset for å festa det til langkjerra 
358 ei    andreslått av gras 
359   håbunden (?)   hepta sau 
360   håg   høg 
361 ei  håga   hakk, trinn 
362   hål   glatt (hålka = glatta) 
363 ein  håling   glup kar 
364 ein  hålk   trau 
365   håsta håsta seint, håsta møje  helst, heller 
366 eit  håv sjøen sette seg opp med kvasse håv  bråd, skavlar 
367   håvetómla   omtåka 
368   idle   sint 
369 å  ila   føla avsky for 
370 eit  ilåt   eitkvart til å ha noko i 
371   inkjevetta   lite å rekna på, ingenting 
372 eit  innsmòg   gøymsle 
373   ister   feitt 
374   ivast   kvi seg 
375   jabnå de e jabnå så drege  jamt 
376   jarkjen   holromet midt under foten 
377 å  jatla jatla med = smiska, snakka etter munnen  samtykkja 
378 å  jeivla   tyggja (gjerne med open munn) 
379 å  jidda   tvega, drya 
380 ei  jókka   trestokk brukt som støtte 
381   jåddnå   venting 
382 ei  jåla   tåpeleg kvinne, overpynta dame 
383 ein  kakse   storkar 
384 på  kalde grua   byrja på ingenting 
385   kaldsnóggje   kaldt, surt (om vêret) 
386   kaldølen la melka slå av seg kaldølen (avslegen melk)  brukt om å varma t.d. melk 
387 ein  kall   skovlehjul 
388 å  kappseisa   kollsigla (frå engelsk: capsize) 
389 å  kara   greia ull til spinning 
390 eit  karastykke   noko særs 
391   kasen   klein, sjukleg, t.d. dårleg fisk 
392   kattavask   snarvask 
393 å  kausa   stryka forsiktig 
394 å  kippa   gje eit puff 
395 å  kjaksa   rikka og dunka, uskarp saks 
396 å  kjassa   masa 
397   kjege   kinn 
398 å  kjegla   trettast 
399   kjeip   tollegang på båt 
400 ei  kjelva   grasslette 
401 ein  kjenónje   midtstokk for doble dører 
402 ei  kjeptausa   ordgytar 
403 ei  kjiba   stor rygg-korg 
404 ei  kjuba   nype 
405 kjømdå   i nærleiken 
406   kjøregaren   kyrkjegarden (kjør = stille) 
407 eit  kjørehjul   rundt hjul av tre med spiler 
408   kjøyse   tungvint (t.d. om store, tunge klede) 
409   kjågje   tungt, elte 
410 å  kjågstra   hosta 
411 å  kladda på   ta på, gjerne med skitne fingrar 
412   klagje   tele, frost i jorda 
413 ein  klamp   to klossar på hyvre, ligg ned mot hestenakken 
414 ei  klampakjerra   kjerra uten fjører 
415 ein  klamphoggar   duglaus person 
416 å  klara av   tyna, gjera ende på 
417 eit  klatt   møa, problem 
418 ein  klattar   ein som ikkje får til noko 
419   kleise   klissete 
420 ei  klimpa   kveitebolle i supa (klimpesuba) 
421 ein  klodrian   duglaus person 
422 eit  klungevåg   spindelvev 
423 ein  klungfarre   sjukleg, mager fisk 
424 ein  klure   vrien på handtak i bytta 
425 ei  klysa   sputteklysa, snott 
426   kløgjen   utspekulert 
427 å  klåra   skrella kokte jordeple, ku som reinskar seg etter kalving 
428 ein  klåre   ei hild, morkake hjå ku 
429   knagje   hardt, vanskeleg 
430 eit  kned   liten ting (jf. forknedaleg) 
431   knega   stryka, t.d. for å få varmen i seg 
432 ei  knehøna   feiging, dott 
433 å  kniba   gje ein klem 
434 å  kniba åt   røyna på, klemma til, t.d. minker av med mat 
435 å  knista   knirka, muselyd 
436 å  knovast   slost med knoane, nevane 
437 ein  knue   knyttneve 
438 å  knurpa   lyden ein lagar med sand mellom tennene 
439 ei  knustra   ihoppressa, vase, ihopballa 
440 ei  knøa   deig, hønsamat 
441 ei  kòdna   sandkorn, mjølkorn 
442 ei  kòla   tranlampe 
443   koldå   kjølen 
444 å  kòlta   velta 
445 å  koma flått   letta frå underlaget 
446 å  koma unne vêr med   få greia på 
447 ein  kómmers   sjau 
448   kónstrig   rar, underlig 
449 å  kópna / klóbna   svima av, gå til av varme 
450 ein  kórkje   skøyta, stor båt med dekk 
451 å vera  korte for håve   avmålt, gje kort, avvisande svar 
452 ein  kósse   kukalv, ho-kalv 
453 ein  kost   8 bónne (korn) 
454   kòven kòven lukt  innestengd, usunn lukt 
455   kram krame snø  om klabbete snø i mildvêr 
456   krasjen   sjukleg 
457   krasjen   skral, ring 
458   kregdå   meslingar 
459 å  kreista   klemma, kladda (t.d. med appelsin) 
460 ei  kreksa   ufysen (overfeit) person 
461 å  krela   om makk som kravlar, om folk som arbeider jamt 
462 å  kreppa seg   trekkja seg ihop 
463   kresen   vanne, prippen 
464   krettursleg   svært (forsterkande uttrykk) 
465 å  kria for (?)   hjelpa, tenkja på seg sjølv, arbeida ivrig for 
466   kriaue   lett, livlig 
467   krittel   irritasjon i halsen 
468 å  króksa   krøkja seg ihop (t.d. om høns) 
469 eit  krótl   smått, inkjevetta 
470 ein  krybbebitar   lyte på hest 
471   kukkelura   spekulera 
472   kulsa   ha kjøl i seg 
473 ein  kuónje   strandsnigel 
474   kura   minkande måne 
475   kvade å vera kvade  livlig (kvatlige) 
476 eit  kve   inngjerda plass der ein kan få tak i sauer 
477 å  kveddja   slipa 
478 ein  kvededl   ullteppe 
479 å  kveikja   å fyra opp i omnen 
480 eit  kveiksle   noko til å fyra opp med 
481 eit  kvelfar   hjulspor 
482 å  kveltra   velta, kantra 
483 ein  kvervel   etter ljåslått 
484   kvessen   skarp 
485 å  kvia seg   ikkje ha hug til 
486   kvigbura   ku halvgjeen med kalv 
487 ei  kvigjord   bukgjord på hesten 
488 å  kvigra   livna til 
489 å  kvikna   livna til 
490 å  kyla   hiva, kasta 
491 eit  kyle   klump 
492 ein  kymling   tosk, fåming 
493   kynnaue   spak, tam (om dyr) 
494 eit  la   opplødd korn, torv 
495   labben   svak, lunka (t.d. om smak) 
496   lagabrende   sild, kjøt skjemt i saltlaken 
497   lagomvegen   laglegaste vegen 
498 på  lakk og lyne   på vakt, spionera 
499 eit  lann   urin (frå dyr) 
500   lannbråde   hallet ned mot ei å 
501   lapsen   mjuk 
502 ei  larja   kulort, kumokka 
503   lasjen   lat 
504 å  lauba   vera brunstig (dyr) 
505 eit  le   grind 
506   leagras   gras-slag med mange ledar 
507   lealaus   laus i ledane 
508 å  lebja   drikka på kattavis 
509 eit  ledikk   lite rom i ei kista 
510 ein  legdalórk   læting, lat kar 
511 å  leggja låge på   overdriva 
512 å  leggja seg itte   prøva hugsa 
513 å  leggja te vinnå   gjera vårarbeid på jorda 
514 ei  lema   sløv, lat og tiltakslaus person 
515 ein  lemm   låvegolv 
516   lemster   stør, trøytt 
517 ei  lessing   det ein legg på som press 
518 ein  let   farge 
519 på  letten   rusa av alkohol, sitja uroleg (klar til å reisa) 
520   lidevetta   litt, litegrann 
521 ein  lime   sopelime 
522 eit  linne   langt, spøta stykke utanpå reivane på born 
523 å  liva på   verna om, ta vare på, spara på 
524 et  live   le, vern mot vind 
525 ein  lód   del, part, lut 
526 ei  lòdda   tjukk halvsokk 
527   lóna (?) å la det lóna  utsetja 
528   lònge lònge nå  allerede 
529 å  lónna   motsett av herding (av jern) 
530 på  lònnå   breiddfull 
531 ein  lórk   lang staur, og brukt som skjellsord om lat kar 
532 å  lórka   liggja og dra seg 
533 ein  lórtafant   trave, slog 
534 ein  lòve   inni handa 
535   lukt koma lukt inn = koma rett inn  direkte 
536   lurifaks   luring 
537 å  lurva   dra seg 
538   lyse   tran, mørk, gulaktig, tungtflytande væske av kokt lever 
539   lytt   høyrest godt 
540   lægervall eg er i lægervall for...  skort, mangel 
541 eit  løv   massivt jern med hol av ulik storleik, brukt som underlag ved utbanking av hol i jernplater (brukt av smed) 
542   løypt   lite steikt el. kokt 
543 å  løyva   la liggja igjen 
544 lånå   i ball-leik, stå mellom to lag og prøva få fatt på ballen 
545   magel (?)   hesteslakt (?) 
546 ei  magga   stort kvinnfolk 
547   mangletre   trestykke brukt til å sletta klede, strykejern 
548 ein  mantel   hylla over grua 
549 ei  mara   fæl drøyming, noko overnaturleg som tek ein 
550   maróder   trøytt, nedbroten av sjukdom 
551 eit  mask   småputl, langdrygt arbeid 
552 å  maska   arbeida trutt, men putle 
553 ei  matskrea   ein som er glad i mat 
554   matti   måltid (kl. 10.00) 
555 eit  mehe   dum person 
556 ein  mell   mjøl, male av eige korn 
557 å  mesja   masa 
558   minekrut   krutklumpar 
559 ei  mitting   stad ein heiv kjøkkenavfall, og brukt som stall-mitting (mittingmold = turr innkjørd mold blanda med lann) 
560   mjødmå (?)   hofta 
561 ei  mjødn (?)   hofta 
562   mjåe   smal 
563 ein  mókker   stor slegge 
564 ein  mòle   smule, bete (sukkermòle) 
565   mo-plett mo-plett åleina  heilt 
566 å  mórka   halvsint mas 
567 ei  mua   kulort, hevdadunge 
568 å  muda   høna mister fjør, å vera sur 
569 å  mur-eta   eta jamt (mur-drikka, mur-sjå) 
570 ei  mylja   mat av sauaføter, potet og flatbrød 
571   mægande mægande seint  svært (ei mæga = tverr, vrang person) 
572   mære   midd i mjøl 
573 eit    sundsmuldra torv 
574   møen   fælen, redd (ei møa, eit møekreg) 
575 å  mørja   arbeida trutt 
576   måddle   lummert, døyne 
577 å  måga   skua lorten i renna 
578   mågstehòl   opning til å måka lorten gjennom 
579 ei  måksterega   fjosmåka, skrapa 
580   nadig   påholden 
581   naglabed   verk i fingertupp etter frost 
582   nasafisje   få fisk med det same ein hiv snøret uti, men seinare ikkje få fleire 
583   nauden   toskjen, dum 
584   nebær   nedbør 
585   nibba te   nå ihop, rekkja til 
586   nibbele   enkelt 
587   nógga han va'kje nógga  skvetten 
588 å  nòkk'an av   slutta av, trekkja seg 
589   nomante ikkje nomante  på langt nær (på nome nær) 
590   nón   mellommat 
591 ei  nòs   nase 
592   nylådå melk   melk i tida mellom råmelk og rein melk 
593 på  nyom   omatt 
594   nøben   lett for å verta sint 
595 eit  ób   opning, gap, svelg 
596 å  óbba seg   yppa seg 
597 å  ógga seg   flytja seg 
598 ein  óggje lea'kje óggjen = var heilt stille  tverrogge, t.d. trinn i ein stige, fiskefinne 
599 ei  ógna   agne på korn 
600 ei  ókla   ankel 
601 ei  òlla   bylgja på sjø, vatn 
602   òmanidom   om einannan 
603 eit  òmbrøyte   vêrbyte, anna vêr 
604 ein  óme   lyd, gjenlyd, dur 
605   òmsóns   uvel, utilpass 
606 eit  òppsett   kår 
607 eit  òpptak   nybrot 
608   òppårende   verta lurd, overraska, forlegen, opprådd 
609   órigge (?)   å vera årre (?) 
610 ein  òrre   ungstut 
611 ein  òrvel   låsen på kuklaven 
612 ein  ospeskolt   tomling, tosk 
613 eit  pakk   fantafylgje, dårleg menneske 
614 å  parkja   plaga (gjerna noko på park) 
615 å  peisa på   skunda på 
616 å  peisa te   slå til 
617   péla péla seg heim  skunda 
618 te  pers   måtte gje seg 
619 ein  pig   spiss, fjelltopp 
620 ei  pikka   jordredskap 
621 eit  pillement   vanske 
622 å  pimpa   drikka alkohol 
623   pinen   gjerrig, forsiktig 
624 ein  pinfant   påhaldande person 
625 ein  pining   pisete 
626   pinnfast   heilt fast 
627 ei  pinnhua   topphuva 
628 å  pòdda   vera sur 
629 ein  pòdl   vasspytt 
630 å  pólka   vera fornærma 
631 ein  pompespiger   liten spiker med stort hovud 
632 å  pótla   småarbeida 
633   potteblå   blåfarge laga av mig (urin) 
634   prakka prakka innpå  nøya 
635   prega   streka med pinne (prega jeppe = leik) 
636 å  pritla   pirka 
637 ein  prylert   stor, sterk kar 
638   påbretla   dekke av teppe el.l. 
639 ein  påg   tjukk stokk, unggut 
640   pågroande   innpåsliten 
641   påks   syfilis 
642 å  raba raba ner = skua ned  skua 
643   rabalknute   vanskeleg knute 
644 ein  rabe   skrot 
645   rada   ring, dårleg 
646   radasygjå   syfilis 
647 å  radla   drøsa 
648 eit  radur   vanskeleg dyr 
649 ein  rakkar   kjeltring 
650 å  rala med   ha til rådvelde 
651   ram   lur, utspekulert 
652 å  ramskrika   illskrika 
653 eit  randatre   tre som skjæringen på grua hekk i 
654 ei  rapt   lang fjøl 
655   rauagras   småsyra 
656   raudagale   svært gale 
657 eit  rauk   liten stabel brenntorv 
658   rausitte (?)  
659 ein  rebakjept   storkjefta person 
660 å  reia av   skjella ut 
661 å  reia te   kjøra opp jorda, grapsa 
662 reiane   (hesten) står mellom skjækene 
663 ei  rein   åkerkant 
664 å  reisa torv   to torver mot einannan, ei tredje mot kant, ei oppå 
665 ein  reiv   ty nærast kroppen på småborn, lange avlange firkanta stykke 
666 ein  rekster   hav-rekster, rek-ved 
667 å  rèkta   låta, belja 
668 å  remja   skrika og bera seg, grina 
669 å  renna   om turr snø som vinden blæs ihop til fenner, om å renna på skeiser og ski 
670 eit  rennedrev   vind med snø i, snødrev 
671 eit  rensle ta eit rensle  ein omgang 
672 ei  retla   å gå gjennom noko hardt, svær oppleving, ei hending 
673 ein  ripp   snartur 
674 å  riskjøra   smuldra hevd på eng med ihopbundne ris 
675 å  rita   rissa, skjera inn 
676 ei  ritla   mindre ris (til juling) 
677 eit  ród   innvendig hustak (tågå er utvendig) 
678 ein  rokatt   kar som legg kornband 
679 å  ròlsa   tulla, vasa 
680   rongjå   bak- eller frampart av båt 
681 å  rónsa   gå 
682 ei  rotterumpa   sag 
683   róttlitte   utilrekneleg, åreforkalka, røren 
684 ei  rua   stabel, budda 
685 å  rusa   måla på slump 
686   ryggja   kraftig, solid 
687 ei  ræa   filla på stolpe som beskjed t.d. om måltid, og om dyr i paringstida 
688 ei  ræba   blaut skit 
689 å  røa kjelvene   raka vekk bòs etter riskjøring 
690 eit  rød   fiskeskinn (skrell på kokte jordeple) 
691 ein  rødel   snakk, uråd å skilja stemmane (uro, sjau) 
692   røs det røs i meg = det går kaldt i meg  skjelv 
693 å  røyda   verta rå (røydevêr = skodde - regnvêr) 
694 å  røykja torv   torv i småstakk 
695   rå ór   vakna til 
696 ei  råda   staur o.l. til å hengja eitkvart på 
697 ei  råsa   vindkast 
698   sabba   svært 
699   samflengt   sammalt 
700 å  sampa seg   koma til hektene 
701   sauaflått   småkryp på sauen 
702 ein  saub   av kinna melk får ein smør og saub 
703 å  saudra   syta, klaga 
704   saure   slikt 
705   seimen   disig 
706 å  semta   syta, klaga 
707   senegras   stivt gras på våtlende 
708 å  setna   siga ihop, t.d. om opphovna bolde 
709 ein  sett   hamarliknande redskap, brukte sleggjå oppå denne oppå steet for å bøya jernet som låg på steet 
710 ei  sibba   skumma melk 
711 å  sibla   små-drikka, drikka seint 
712 å vera  sie   drikkfeldig (strie på flaskå), mykje regn 
713 å  siga i skrókk   siga ihop 
714   sirone   grøne haustspirer i legde av korn, eller på hesja 
715 å  sitja pal   mursitja, sitja klar 
716   sjage   slapp, dårleg 
717   sjedurte   ironisk, slengja fantord 
718 å  sjena kua sjenar for kleggen  å renna avstad, springa med halen i vêret 
719   sjenjitte   fleirfarga, skjoldete 
720 å  sjóa   koka 
721   sjostae   fisk som daua i garnet 
722   sju utte før dag   grytidleg 
723 å  sjyssa   jaga vekk 
724 å  sjytta han sjytta ingenting = har var uvøren  sjå etter 
725 ein  sjøbur   fælt sjøvêr 
726 å  sjå syn på   kunna tenkja seg 
727 å  sjå te ferane   sondera, tenkja på 
728   sjåssen   uaktsam, kjem lett ut for skade 
729 til  skamra stónne   til denne tid, til nå 
730 å  skanta   skjera av kantstykke 
731 å  skara   leggja fuktig torva i omnen, så elden held til morgonen 
732 å  skava   skrapa (borken av treet) 
733 å  skeisa   jaga, seia opp 
734   skibbur   for lite (åbur = for mykje) 
735   skida i stuen   ha det så godt 
736 eit  skildri   bilete, maleri 
737 eit  skillbrigje   skilje, stengsle, t.d. lem, brett 
738   skitslópsen   ureinsleg (ei skitslópsa = ureinsleg kvinne) 
739 å  skjekkja   laga grimaser 
740   skjel seg om   kjem an på 
741   skjerre   sky, redd 
742 ein  skjæring   flat jernstang med hakk, brukt til å hengja kokekar over grua 
743 å  skjøvra av   skrapa av 
744 å  skódra   puffa, støyta til 
745 å  skòfla   tvinta 
746 ei  skòg   arm som stikk ut frå kjerra 
747   skogaredde   vera redd 
748 å  skógra   skjelva, vera kald 
749 ein  skókk   lem i løa, mengd med folk 
750 ein  skòlt   turr bakke, fjellknatt 
751 å  skóma   t.d. ausa fløyte av melk 
752   skóming   skumring 
753 å  skómpa   puffa 
754 å  skómpla   koma borti og tøma ned 
755 å  skóra   byggja under, støa opp 
756 ein  skótt   eggeskal 
757   skóve   rest av t.d. graut i gryta 
758 ei  skraba   skjennepreik (ei skråma) 
759 å  skreppa   skrøyta 
760 å  skribla   rabla, skriva 
761 å  skrua kodn   leggja opp kornet i småstakkar 
762 ei  skryda   taskekrabbe 
763 ein  skud   lågt bygg i enden på hus 
764 å  skybla   skufla 
765 å  skygna   sjå 
766 å vera  skylle   å slekta på 
767 å  skynsa   smøya 
768 ein  skøyde   slumpeskyttar (å vera skøyden) 
769   skåggla   lause skjæker, av tau, jernstenger 
770 ein  slabbedask   slask, slamp, slog 
771 eit  slabberas   lag, samling 
772 ein  slaur   lausgjengar, dagdrivar 
773 eit  sled   jamt regn 
774 ei  sleppa   sprekke i fjell 
775 å  slida med noge regn   det regnar litt 
776 ei  slinder   kraftig bjelke på tvers i bygning, i høgd med opså 
777 å  slodra   snakka uklart (vera slodren) 
778   slofslødene   tverrband i kjerrebotn 
779 ein  slók   tung, lat kar 
780 å  slómra   sova, døsa (før låg det alltid slomreteppe på divanen) 
781 ein  slóndre heile slóndren med høy for i holet  ein slump, heile heisan 
782 å  slópsa   skvetta over 
783   slópse   vidt, stort 
784   slunkjen   tynn, tom 
785 å  sløa   sladra 
786   slå lens   tømast 
787 eit  slåp   slep (å slåpa = å dra (langt) slep) 
788 ei  slåsa   skrøna 
789   smalhans   naud, svolt 
790   smère   søtt 
791   smerre   komparativ av smått (smått, smerre, smerrast) 
792 å  smólka   humra 
793 ei  småda   bygeskil i regn 
794   småhakkar   småkårsmann 
795   smålau   smale, sauer 
796   småskåren   småleg, grisk 
797   småspunnen   spe 
798 ei  snar   lykkja, rennesnar 
799 ein  snark   tynn hinne på t.d. varm melk 
800   snedden   pynteleg, praktisk, stilig 
801 eit  snet   snitt, spesiell arbeidsmåte 
802 å  snirta   koma borti 
803 å  snógga   gå kald og halvkledd 
804 å  snórkla   laga sovelyd 
805 å  snòtta   gå ute i kjølen og driva 
806 ein  snòttapave   egen, vrang person, forkjølt person 
807 ein  sóbbe   rikmann 
808   sóggestiren   stira ut i lufta utan å sjå på noko 
809 å  sógla   sikla 
810 ein  sopeleist   rotekopp 
811 ei  sópt   så lite at det bare kan sopast opp 
812   spanhagje   hagje til å spenna ihop treverk, skjellsord 
813   spéligt   farleg 
814   spilane   veldig 
815 å  spjelka   gå naken el. lett påkledd 
816   splid   erting 
817   sponsitt   flekkete 
818 på  sprongjet   vera klar, på spranget 
819 å  spudla spudla mat  søla, gå til spille 
820 eit  spød   strikk 
821 ei  spøda   strikkepinne 
822 ein  stakk   høy- eller halmstakk 
823 å  stana   melk som vert sur, klumpete 
824 å  staura kodn   korn på staur 
825 eit  ste   ambolt 
826   steingalen   spinngalen 
827 å  steinsetja   setja veite med stein 
828 ein  stem   demning 
829 å  stemma av / på å stemma av lyset / å stemma av vatnet  stenga av / skru på 
830 ein  stempedl   dor 
831   stoen goe stoen = god tid  tid, stund 
832 å  stokkja   å stana (t.d. melk som syrnar og tjuknar) 
833 ein  stómp   brød 
834   storemaen   Vårherre 
835   stranglete   lang og tynn 
836 å  stribla   ta siste melkerest or juret, håndmolka 
837 ei  strippa   ilåt med handtak 
838   strunten   sur, bakvend 
839 ei  stryda   renna, trekt 
840 ei  stråga   strøk (maling) 
841 å  stubbast innom   minka av, t.d. om kake, gulrotstykke 
842 ein  stutapòse   stutkalv 
843 ein  styng   vondt i sida, hold 
844   støren   vevstolen 
845 å  størkna   stivna 
846   stå hell   la venta 
847 ein  svipp   snartur 
848   svirpen   lett i hamsen 
849 å  svuppa   surkla 
850 ei  svål   smal gang, utbygg 
851   sydd plank   lafta 
852 å  sylla sylla bakkane  klargjering til linefiske 
853 eit    vatn som jordeple el. anna har kokt i 
854   søkkjande det var søkkjande  flott, glimrende 
855 ei  sørkja   sårvæska 
856 ein  sådde   stor, tung kar 
857   sådel   sur melk med flatbrød i 
858 ei  såta   høydunge 
859 ein  tamp   tauende 
860   tander   skøyr, bleik, ømfintleg 
861   tannar   furu 
862   tanspringa   springa fort (tanande sprang) 
863   tarre god tarre i dag  tørk (tørr luft) 
864 ein  tassin   tefat (frå fransk) 
865 eit  tatl   folkesnakk (å tatla) 
866 ein  taustabrest   brest i isen på vatn 
867   te pers   må gje seg 
868 eit  tele   golv 
869 å  telgja   hogga til eit emne 
870 ei  tenning   lødd steinkant, torvkant 
871 ein  terre   turk, turr, varm vind 
872 ei  tesa   tøfla 
873   tiaue   i godt hold, velskapt, trivsleg 
874 ein  tjelm   tak over kornstakk 
875 eit  tjo   bakre kant på ljåen 
876 ein  tjor   stut 
877 å  tjora   binda 
878 eit  tju   20 trævar (480 bónne) (korn) 
879 å  tjåka   masa 
880 på  tjånå   bar, ufrosen mark 
881 ei    avsats 
882 ei  tógga   munnfull 
883 ei  tòkn   fiskegjelle 
884   tómlen   svimmel 
885 ein  tómling   tosk 
886 ein  torvbenk   torvstykke mot vatnet 
887   torvljå / torvkniv   redskap til torvskjering (90º vinkel) 
888 ei  torvspada   flat spade til torvskjering 
889 eit  tòt   surr av stemmer 
890 å  totta   patta 
891 tòttane   ryka ihop og slåst 
892 eit  trale   stokk eller liknande som ein kunne hengja klede over 
893 å  transla   fara bygda rundt 
894 ein  trant   tryne, kjeft 
895 å  trapsa / tripsa   piska (om klede som heng ute i vind) 
896 ein  trask   trave, utspekulert kar 
897   trast   straks 
898 å  trega   angra 
899 ein  tregòngje   sko med trebotn, tresko 
900   treisk   klok, lur 
901   treneva   lite flink med nevane 
902 ei  tró   matrenne for dyr 
903   tròte   hardt jur på nykalva ku (pga. dårleg sirkulasjon av lymfe) 
904   truten   opphovna 
905   trydlingjå koma i trydlingjå = blanda ihop, koma i tvil om  tvil 
906 å vera  tryllte   ivrig etter 
907 å  tryta   smårauta 
908 ein  træve   24 bónne (korn) 
909 å  tråa   halda opp å regna 
910 ei  tråskål   terskel 
911 eit  tråver   lenge uendra vêr 
912 å  turva (tar, turte, turt) du tar 'kje koma  trengja (du treng ikkje koma) 
913 ei  tvåra   trepinne med anger 
914 ei  tya (?) tyå i folk  to, stoff 
915   tykkja skittleg   verta fornærma 
916   tylten   ustø 
917 ei  tåda   innpakka, tòggen mat til ungar 
918 ei  tåga   taket oppå hus 
919 å  tåkna   sjå svevnaug ut, sitja lenge oppe om kvelden 
920   ubur   slamp, uting 
921 å  udla opp   øsa opp 
922   uforvarande   uventa 
923   ugotlig   ufysen 
924   uhæma   utøy, styggedom 
925   ukjuren   rå, stygg (om person) 
926   ukunaleg   gyseleg, voldsomt 
927   uliande   trøttande, irriterande 
928 ei  ulvasmedla   handskralle brukt til å skræma ulven med 
929 ein  umagje   gutunge 
930 koma  undervær med (ónnevær?)   få greia på 
931   unæming   ulærd 
932   ussale   ring, dårleg 
933   utangje   ulydig, trave 
934   utide   tid utanom det vanlige 
935   utidig   ekkel 
936 eit  uting (?)   trave, slamp 
937   utom seg slå utom = slå frampå  frampå 
938   utregjen   utrangla, trøytt 
939 uttå   i grålysninga 
940 eit  utysje   stygt, uhyggeleg vesen 
941 å  vabba   gå (gjerne tungt, t.d. i myr) 
942 å  vadna å vadna han = vera i slekt med han  stå nær som slektning 
943   valen   kald, ufølsom 
944   vanmælt   forkjølt og nasal i stemmen 
945   vannari   skitt i 
946   vanne   kresen 
947   vara om   kan vera det same, vannari 
948 eit  varp   godt kast, fangst 
949 å  varra   gå og rekkja, driva att og fram 
950 eit  vas   sludder, vås (å vasa = å rolsa) 
951   vassedl   vass-sele, åk te bera vatn i 
952 ein  vaudl   snøslaps 
953 å  vea   ikkje få noko gjort (ei vea = person som ikkje får noko gjort) 
954   vedrungje   årsgamal kalv, unamn på mann 
955 å  veifta   veipta, vifta 
956   vela   laga, stella til, gjera reint 
957 eit  velde vesalmerr slite mykje velde  (gards-) redskap 
958   vendsla   gjera om i pengar 
959   venna seg   gifta seg 
960   verkalle han gjorde det så verkalle (trykk på verk)  grundig (og vel så det) 
961   verta føre   koma ut for 
962   vesaldråpe   dråpen under nasen 
963   vesalmerr   skralt dyr 
964   vesen   skral, ikkje sterk 
965   vesse   usalt, lite salta 
966 ein  vevar   lyte på hest 
967 på  vidåttå   på avvegar, på viddene 
968   vindskeiv   vridd 
969 å  vingla   sjangla, vera ustø, rista ein person 
970   vinna   vårvinna, onn 
971   viresen   framfusen 
972   vissvas   rot, floke 
973   vitrast   verta rolegare 
974   vittlaust   spinngale, tankelaust 
975   vondla (?) laga vånedl = laga høydott, vondla med maten  ikkje få noko gjort 
976 ein  vongse   plogspiss 
977   vór   rund haug (Leavoren) 
978   vore gulvore = gulaktig  aktig 
979   vóre det va vóre då  ei anna sak då, ei råd då 
980   vorså   slik som 
981   vørta ei vørta kona = gjæv kone  gjæv 
982 ein  våg   lang, tjukk staur 
983   vårhesa   sprukne sår på nevane 
984   yderle   bitteliten 
985   øvegidde   forskrekka 
986   øvegóen   forundra 
987   øvesleppte   langt, uflidd hår 
988   øye ver   regnvêr 
989   åbur   for mykje (skibbur = for lite) 
990   ådveltes   kvelva, leggja flat 
991   åfengje   møesamt 
992   ågra på   skunda på 
993   ågrigge   ivrig, tidleg på 
994   ågå   vera svært nærgåande, gå i vegen (g.norsk: àganga (f), àgangr (m) = påtrengjande person) 
995   åhendt   sjeldan 
996 vera  ålbrysta   gå god for, ansvarleg for 
997   åleite   trøyttande, møesamt (g.norsk: àleitinn = nærgåande, eglesam) 
998   ålstra   elta, vera trøttande 
999   åretta   kila (om ei øks) 
1000   åt å leggja seg åt  kranglete, t.d. om stut som stongar, klemmer sund, gå på folk 
1001   åventå gå i åventå  utolmodig venting